Andar i närheten

 

Andar i närheten

Photo ©  Beccus

En del hävdar att andar/spöken inte alls finns, medan andra inte riktigt vet vad de ska tro och några lever en vardag med dem. Här kan du läsa mer om hur det är vanligt att man uppfattar dem -om man nu tror på dem då. ;) Annars bortförklarar man ju fenomenen på annat sätt! ;) Oavsett har ingen annan rätt att tala om för sig vad du ska tro på. Det avgör du själv. Precis som med allt annat.

Hur märker man dem?
Man kan uppfatta information med sina fysiska ögon men även se bilder, ord eller liknande i sitt inre. Samma sak med öronen och ljud. Man kan känna av temperaturväxlingar, beröring och så vidare. En lätt smekning på kinden som tröst från en bortgången släkting eller vän, uppfattar jag som vanligt.

Med sina fysiska ögon är det vanligt att man uppfattar exempelvis skuggor eller dimlika figurer. Antingen sveper de förbi, sitter eller står stilla eller hänger över axeln och stör till exempel. Man kan även uppfatta dem betydligt klarare än så; väldigt tydliga och ibland rent av lika verkliga som om en levande människa stod i rummet. Ibland busar andarna med oss; gömmer ett föremål till exempel för att senare få det att dyka upp på samma eller ett nytt ställe. Ibland använder de liknande tillvägagångssätt för att förmedla något de vill säga.

Det finns många sätt man kan märka av andar på, men nu har jag räknat upp några exempel. Det vanligaste misstaget man gör, är att bli rädd. Men mer om det längre ned i texten.

Det behöver nödvändigtvis inte vara varken en ande/ett väsen eller avtryck ur etern, för att man ska uppleva fenomen som ter sig som spökerier. Man kan uppfatta alla möjliga energier, om man som person är mottaglig för sådant. Ibland är de orsakade av en själv, andra människor i närheten, händelser osv. Energier flödar ju hela tiden på olika sätt. Därför är det jättebra att rena hemmet och sig själv emellanåt. Hur man gör det, kan du dels läsa om under Rening och invigning.

Ibland kan sådana här energier upplevas så starka och otäcka/hotande, att man därför tror det finns något illasinnat där. Men så behöver det inte alls vara. Negativa energier kan kännas nog så mycket, utan att det behöver finnas någon ande eller väsen i närheten. Lösningen är som sagt att rena emellanåt! :-) Att vissa uppfattar sådana här energier väldigt väl och andra inte alls, beror på att vi som människor är olika känsliga/mottagliga för sånt här.

Man kan också stöta på "naturliga fenomen" som man ännu inte lyckats klura ut vad de beror på. Sådant kan också te sig som spökerier. Skuggor, drag på golvet osv. behöver nödvändigtvis inte ha med andar eller negativa energier att göra, utan kan ha helt "naturliga orsaker".

Ta alltid in dina upplevelser på ett nyktert och objektivt sätt. Som exempel: Bara för att man är intresserad av det paranormala, behöver inte minsta mysko grej vara just paranormal. :-)

Hur gör man om man har en ande hemma?
Som jag tidigare nämnt, är vi människor generellt sett olika mottagliga för den här sortens energier. (Anden är ju också i form av en energi.) Om du misstänker att det förekommer en ande i ditt hem, behöver du i vilket fall som helst  INTE vara rädd! Genom att inge eventuell rädsla, är det det enda sätt anden kan skada dig på. Och rädslan ligger ju hos dig själv. Det är inte ovanligt att man upplever energin som hotande/otäck, trots att den i själva verket inte är det. Den detaljen är också viktig att komma ihåg. Läs mer under Avskärma sig från andar.

Var kan andar förekomma?
Det behöver inte vara ett gammalt hus, för att en ande ska kunna uppträda. Det kan vara ett nybyggt hus, en lägenhet, utomhus eller var som helst. Ibland har anden "hängt med" dit från något annat ställe, tagit sig dit själv av någon anledning, eller härstammat från ett annat hus i närheten. Eller så kommer anden från en stig, en väg i närheten, eller ett hus som legat på samma ställe tidigare. Delar från andra gamla hus, kan också göra att en ande hakar på och "följer med" till en ny byggnad. Andar kan följaktligen uppträda var som helst. Och är INGET att vara rädd för. Vissa är bara mer mottagligare än andra att uppfatta att det finns en ande där. Andarna befinner sig på ett helt annat plan, än oss levande människor.

Varför dyker en ande upp?
Det finns olika orsaker till att en ande kan dyka upp. Ofta är anden någon avliden släkting eller vän som bara vill "titta till" de människor som han/hon bryr sig om. Vad jag förstått är det väldigt vanligt. Om man då märker anden kan man ju bli väldigt rädd, trots att anden ju har goda avsikter. Det kan kännas otäckt därför att man helt enkelt inte vet exakt vad det är man upplever. Därför blir man övertygad om att anden vill en illa -trots att den ju INTE vill det. Kanske bra att veta!

Ibland är det en ande som inte är ens avlidna släkting eller så, men som ändå vill "ta hand om" de levande på platsen ifråga. Man behöver alltså inte ha känt anden när den levde, för att den ska vilja "titta till" en.

Ibland är anden ifråga nyfiken på människorna, eller något de gör. Av den anledningen kan vissa ibland uppleva att det känns som anden kikar över axeln eller iakttar en på något annat sätt. Ibland vet anden ifråga inte om att den är död och "knallar omkring och gör saker" ungefär som när den levde -fastän inte här på vårt fysiska plan. Och om man är mottaglig mot sådant, kan man känna av att anden är där.

Andar brukar märka av vilka personer som uppfattar dem bra och drar sig därför till dem. Det kan man ju tycka är lite elakt, men tänk dig själv om du vore bortgången och ville framföra meddelanden som du uppfattade viktiga. Lämna en hälsning till dina släktingar eller vidarebefordra något annat du hade synpunkter på. Eller helt enkelt bara bli SEDD; att få bekräftelse på att någon ser en. Huvudsaken är att man inte blir rädd och låter det dra energi från en.

Andar kan alltså dröja sig kvar på ett lägre plan både frivilligt och ofrivilligt. Antingen för att han/hon har ett ärende där, (som jag beskrivit ovan) eller att han/hon inte hittat rätt och fått ro.

Det finns även en sida om: Avskärma sig från andar

Under Beskydd får du lite allmänna tips på hur du både kan skydda dig själv och ditt hem från energier du inte vill ha där.

© Copyright Beccus 2006 - 2013

Till Andar - huvudsida

Till Index - Beccus Karlavagn

Photo © Beccus
Text © Beccus

Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus