Beccus Karlavagn - Väsen - Ängeln

 

Ängeln

Photo © Beccus

Det finns delade meningar om i vilka konstellationer änglarna förekommer. Detta är en variant:

Änglar indelas i tre hierarkier och i varje hierarki finns flera sorters änglar. Den första och högsta hierarkins änglar har 6 vingar. I den andra har änglarna fyra vingar och i den tredje hierarkin två.
Första hierarkin återfinns hos den allra högsta makten i universum.
Andra hierarkin representerar makter som har hand om stjärnor, planeter och mirakler.
Den tredje hierarkin förmedlar budskap och däribland finns våra skyddsänglar.

Skyddsänglar

Alla människor sägs ha skyddsänglar. En huvudskyddsängel träder in redan när man föds och utöver den har man ett visst antal medskyddsänglar.

Din skyddsängel är den som ger dig en puff i rätt riktning ibland, för att du ska undvika att råka ut för olika saker. Den kan viska meddelanden till ditt undermedvetna och hjälpa dig undan saker du aldrig haft en aning om skulle kunnat hända.

Du kan ha sett din skyddsängel i formen av en människa utan att veta om det. De lär nämligen ta gestalen av människa ibland. De håller sig alltså inte alltid helt osynliga. Kanske har du sett din skyddsängel som en rörelse i luften eller en flytande slöja i ögonvrån. Du har kanske upplevt att du kunnat förnimma en eller flera änglar. Kanske i ett farofyllt ögonblick eller då du känt dig riktigt lugn.

Skyddsänglar ska också i enstaka fall visa sig fullt synliga i sin riktiga gestalt. En väldigt sjuk eller döende människa kan i vissa fall se sin skyddsängel, men det händer även fullt friska personer.
Ibland händer det till och med att någon ser en annan persons skyddsängel. Gråtande änglar har setts vid brottslingars sida.

Vissa mediala människor kan få kontakt med andras skyddsänglar vid en sittning. De får därigenom information om den person som bett om vägledning/hjälp.
Om du har riktig tur kan du höra änglarnas ljuva sång. Den ska vara gudomligt vacker och väldigt ljust klingande.

Kommunicera med dina skyddsänglar
Vissa människor upprättar en kontakt med sin/sina skyddsänglar. För vissa fungerar då skyddsängeln som en andlig guide. (Att vissa kan ha andra andliga guider, kanske är värt att påpeka. Det måste inte vara just en skyddsängel som fungerar som andlig guide.)

Om du vill försöka kontakta din/dina skyddsänglar, finns det lite olika tillvägagångssätt. För att nämna några stycken:

Du kan tillbe din skyddsängel, antingen högt eller tyst. Tacka den för dess jobb och be om att ni ska ha kontakt med varandra, på ett för dig medvetet plan. Förklara varför du vill ha denna kontakt och be ödmjukt om den. Om du tycker det är svårt att formulera i ord, kan du visualisera istället. (Läs mer om visualisering här.) Be din skyddsängel sedan att visa sig för ditt inre, och/eller ge dig svar direkt till ditt inre. Börja hellre med det, än att be din skyddsängel visa sig för dina fysiska ögon, på en gång.
Tänd ljus eller dyl. under bönen/kontakten om du tycker det är lättare.

Du kan sjunga en vacker sång som betyder mycket för dig, och tillägna den till din skyddsängel. Ha ljus tända samtidigt om du vill. Be din ängel sedan att visa sig för ditt inre, eller att svara dig direkt till ditt inre. Om du lyckas få kontakt, så be därefter skyddsängeln om vägledning eller vad du vill ha. Glöm aldrig att vara ödmjuk och tacka ordentligt. Man bör tacka för varje gång man får ha kontakt med sin skyddsängel.

Du kan också be en bön till din skyddsängel, precis innan du ska sova. Be att han/hon ska visa sig för dig i drömmen. Be att ni ska få kommunicera där. Om det känns som en hjälp på traven, kan du förbereda dig före bönen med att rena rummet ordentligt och elda lite rökelse du tycker om. (Se bara till att den är rökelsen är släckt till du ska sova.) Läs mer om rening här.

Om du väl upprättat kontakt med din skyddsängel och haft kontakt en tid, kan du be ängeln visa sig för dina fysiska ögon, om du nu vill det. Har du tur får du se honom/henne träda fram på ett eller annat sätt! Kanske som en skugga eller dimslöja. Kanske i en mer lättydd bild än så. Kanske i formen av en människa. Glöm inte att våra skyddsänglar har förmågan att visa sig i flera gestalter!

Lycka till!

© Copyright Beccus 2002 - 2010

Tillbaka till Väsen

Till Index - Beccus Karlavagn

Photo of angel © Beccus
Text © Beccus

Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.