Beccus Karlavagn - Häxkonst & Magi - Besvärjelser-vägledning

 

Vägledning och tips på
hur man utformar besvärjelser

Image © Beccus

Eftersom flera besökare efterfrågat fler tips på hur man kan lära sig bygga upp besvärjelser, ska jag ge några sådana. Om du inte redan läst ”Besvärjelser –allmänt”, så gör det innan du fortsätter läsa på denna sida! Där finns mycket information du behöver vara medveten om, INNAN du går vidare med nedanstående! (Läs alltså här först.)

Detta är saker som jag tycker är viktiga att tänka på, för att besvärjelsen ifråga ska få den effekt man vill, och minska risken för oönskade bieffekter. Jag ska försöka förmedla tipsen genom att hela tiden dra exempel:

Nu låtsas vi att jag vill hitta något jag tappat bort. Vi säger att det är ett armband. Jag kan tex. uttala följande besvärjelse:

Jag finner det jag tappat bort,
jag det finner inom kort!
En ledtråd jag får,
och leds till rätta vrår!

Nackdelen med den, kan vara att jag istället hittar något annat än armbandet som försvunnit. Det finns inget i besvärjelsen som berättar att det är just det borttappade armbandet jag är ute efter. Därför kan det mycket väl bli favoritpennan jag förlade förra veckan, som jag hittar. Det behöver ju i och för sig inte vara något negativt, om jag gärna hittar något annat jag förlagt. Det kan också vara så att jag hittar både favoritpennan och armbandet. Men det är på det här viset man får se upp med besvärjelser. Man måste kolla så de innehåller exakt det man menar.

Om jag då vill precisera mig lite, för att besvärjelsen ska hjälpa mig att hitta endast armbandet och inget annat, kan jag uttala besvärjelsen såhär istället:

Jag mitt armband tappat bort,
jag det finner inom kort.
En ledtråd jag får,
och leds till rätta vrår!

För att sedan kunna använda den här besvärjelsen för alla möjliga borttappade saker, kan jag bara sätta in valfria ord så här:

Jag min/mitt …………………………… tappat bort,
jag den/det finner inom kort.
En ledtråd jag får,
och leds till rätta vrår!

Detta var ett exempel på hur man kan gå till väga.

Jag ska beskriva ytterligare ett besvärjelse-exempel, som kan få allvarligare följder, (än större antal upphittade saker,) om man utformar den fel.

Vi låtsas nu att jag varit arbetslös länge, sökt jobb som en galning, men inga fått och därför är i desperat behov av ett arbete. Jag tar till magi till hjälp och bestämmer mig för att utforma en besvärjelse, som jag tänkt använda i en ritual:

Ett förvärvsarbete jag behöver och vill ha,
utan att andra skada kan ta.
Det högst några veckor dröjer
innan jag mig själv försörjer.

Om jag istället för ”förvärvsarbete” bara skrivit ”arbete” eller ”jobb” i besvärjelsen, kanske jag hade fått uppgifter på halsen som tagit tid och energi, men som inte givit mig möjlighet att betala mina räkningar. Eftersom det var just ett arbete som gav mig lön som jag behövde, preciserade jag det i besvärjelsen.

Om jag hade utformat besvärjelsen tex. såhär istället:

Ett förvärvsarbete jag behöver och vill ha.
Det högst en vecka kommer ta,
innan jag ett sådant har,
och itu med räkningar tar.

…..och därmed utelämnat biten om utan att andra skada kan ta”, hade resultatet kunnat bli att jag fått arbetet på någon annans bekostnad. Kanske hade bästa vännen blivit sparkad och jag fått dennes jobb…. eller något liknande. Arbeten är det ju inte precis gott om idag.

Att uppbringa ett ledigt arbete som man kan ta, kräver ju lite mera kraft/energi, än att tex. lyckas spåra upp en borttappad tingest. Ju mer energi, desto viktigare att tänka sig för extra noga, när man utformar besvärjelsen.

Jag hade självklart kunnat skriva på flera andra sätt, för att uppnå mitt magiska mål. (Som ju är att utan ha trampat någon på tårna, få ett arbete.) Man måste inte få orden i besvärjelsen att rimma eller låta lika. Det går lika bra att skriva exempelvis:

Ett förvärvsarbete jag innerligt behöver.
Jag kommer ha det inom kort,
och utan någons sura miner.

Det handlar bara om smak och tycke; vad man tycker är lätt att uttala. Vissa föredrar det rytmiskt och eventuellt med rim, för att det ska bli lättare att komma ihåg och uttala. Språk eller rim osv. spelar egentligen ingen roll. Det är övertygelse, koncentration och fokus som är viktigt, för att man ska kunna styra kraften/energin med besvärjelsen.

Gör inte besvärjelserna onödigt långa och invecklade. Ha med det viktiga i kortare ordalag, med eller utan rim.

Och ett sista tips:
Om du inte kan utforma besvärjelsen själv, är du heller inte mogen att uttala den. Det tjatar jag om jämt, men det är viktigt och i all välmening. :-) Varken du eller någon annan bör komma till skada av din magi!

Lycka till!

© Copyright Beccus 2005 - 2013

Till Häxkonst & Magi

Till Index - Beccus Karlavagn

Animation with book and pen © Beccus
Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus