Beccus Karlavagn - Häxkonst & Magi - Elementen

 

Elementen

Animation © Beccus

Inom olika kulturer och traditioner förekommer elementen på varierande sätt. Inom häxkonst hör man ofta talas om fyra eller fem element; Luft, Eld, Vatten, Jord och ibland även Ande.

Om vi jämför med Feng Shui tex, talar man där ofta om Jord, Eld, Vatten, Trä och Metall. Synen på elementen kan också variera mellan olika traditioner.

Här riktar jag in mig på den tradition jag själv följer när det gäller elementen.

Elementen finns i naturen; i det runt omkring oss. De har olika inverkan och egenskaper. Tillsammans i balans skapar de helhet och harmoni.

Om det finns för mycket av något utav dem i något sammanhang, kan man kompensera med de andra.

Man tittar på elementens olika egenskaper, när man använder sig av dem till särskilda syften i magin.

Människan har i grund och botten alla elementen i sig. Därutöver har man oftast lite extra av något av elementen. (Man kan på sätt och vis säga att man "är mer" av det elementet.) Många säger att dessa egenskaper slås fast av vilket stjärntecken man tillhör. Personligen tycker jag inte att det nödvändigtvis behöver vara så. Jag anser att man tex. kan ha mera Jord i sina personlighetsdrag utan att för den skull behöva vara varken Oxe, Jungfru eller Stenbock. Visserligen stämmer mina element-drag överens med mitt stjärntecken, men jag tror ändå att det inte behöver vara så för alla. Jag anser nämligen också att det element man är "mer" av, kan variera under olika delar av livet.


Vatten

Image © Beccus

Vatten står för känslor, kärlek, lugn, djup, drömmar, det undermedvetna, intuition, det spirituella, återfödelse….

Med Vatten jobbar du på ett känslomässigt plan.

Exempel på vad som kan representera Vatten: En bägare som sådan, en skål eller bägare fylld med vatten, kristallprismor, glasföremål, snäckor, saker med oregelbunden form, vattenväxter, vattenlevande djur...

Kristaller: Månsten, ametist, aventurin, rosenkvarts, agat….

Färg: Blå

Väderstreck: Väster.

Årstid: Sommar

Stjärntecken som tillhör Vatten: Fisk, Kräfta, Skorpion.

Överskott av Vatten kan ge: Depression, labilitet, likgiltighet, känslokyla…

Vatten stör ut Eld.


Eld

Image © Beccus

Eld står för passion, energi, kraft, kreativitet, värme, ljus, lidelse, upphetsning, sex…..

Med Eld jobbar du på ett spirituellt plan.

Exempel på vad som kan representera Eld: Tända ljus, ett bål, facklor, marschaller, spetsiga saker, åskans blixt, en kristallkula, en trollstav….

Kristaller: Bärnsten, rubin, tigeröga, granat….

Färg: Röd, orange.

Väderstreck: Söder.

Årstid: Vår.

Stjärntecken som tillhör Eld: Vädur, Lejon, Skytte.

Överskott av Eld kan ge: Destruktiva mönster, ilska, hat, grymhet, storhetsvansinne, missunsamhet, svartsjuka….

Eld stör ut Jord.


Luft

Image © Beccus

Luft står för tanke, logik, psyke, hälsa, medvetenhet, det intellektuella, kunskap….

Med Luft jobbar du på ett mentalt plan.

Exempel på vad som kan representera Luft: Rökelse, fjädrar, en athamé, vindspel, fjärilar, fåglar….

Kristaller: Lapis Lazuli, azurit, gul kalcit, diamant, ökenros…

Färg: Gul.

Väderstreck: Öster.

Årstid: Vinter.

Stjärntecken som tillhör Luft: Tvilling, Våg, Vattuman.

Överskott av Luft kan ge: Översittar-tendenser, inbillning, elakhet, lömskt beräknande, oärlighet, skrävel och skryt…

Luft stör ut Vatten.


Jord

Image © Beccus

Jord står för förnimmelser, det fysiska, materiella och praktiska, stabilitet, ordning, ekonomi, urladdning/jordning…

Med Jord jobbar du på ett fysiskt plan.

Exempel på vad som kan representera Jord: En sten, en grävlingklo, ett pentagram, vanlig jord eller lera från marken, saker gjorda av lera, rektangulära saker, bröd, säd…

Kristaller: Jade, falköga, pyrit, oxöga…

Färg: Grön och brun i första hand, även gul.

Väderstreck: Norr.

Årstid: Höst.

Stjärntecken som tillhör Jord: Oxe, Jungfru, Stenbock.

Överskott av Jord kan ge: Människoförtryck och förakt, hänsynslöshet, otrygghet, lathet, slarv….

Jord stör ut Luft.

© Copyright Beccus 2003 - 2013

 

Till Häxkonst & Magi

Till Index - Beccus Karlavagn

All images and animations of element-symbols © Beccus
Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus