Beccus Karlavagn - Häxkonst & Magi - Cirkeln

 

Den magiska cirkeln

Photo © Beccus

Det kan vara bra att använda sig av en cirkel vid ritualer och dyl. Hur du vill göra, bestämmer naturligtvis du. Cirkeln skyddar dig från onda krafter och hjälper till att hålla din magi koncentrerad innanför cirkeln. Här har du avgränsat ditt "magiska område".

Hur man slår (skapar) cirkeln varierar från person till person, men du kan både använda en athamé eller den hand du skriver med (krafthand) och "peka" ut cirkeln. Eller visualisera den bara. Det ska i alla fall kännas att cirkelns gräns finns där och innesluter dig.
Du kan också markera cirkeln för enkelhetens skull. Ställa ljus längs med den som i månceremonin tex. Eller lägg stenar, snäckor eller liknande i cirkelns linje. Om du håller till utomhus på grus, lera eller sand, kan du rita upp en cirkeln med en pinne.

När du är klar med ritualen öppnar du cirkeln igen. Hur man gör det varierar också, men du kan tex. peka längs med cirkeln med krafthand eller athamé och på så vis "lösa upp" den. Låt energirester sugas tillbaka in i redskapet. Visualisera bara, om du hellre vill det. Eller finn ett eget sätt!

© Copyright Beccus 2003
- 2013

Till Häxkonst & Magi

Till Index - Beccus Karlavagn

Photo © Beccus
Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus