Fira årshjulet


Fira årshjulet / magiska högtider

Image © Beccus

Den som gärna vill fira årshjulets högtider, men vill ha exempel på hur man kan lägga upp ritualer för dessa, ska jag försöka vägleda här.
Läs först och främst texten om ritualer, om du inte gjort det. Den finns här. Du kan läsa mer om varje sabbat/högtid här.

Nedan ger jag exempel på hur man kan lägga upp ritualerna, men också vägledning till hur man kan skräddarsy dem åt sig själv. Ta dessa beskrivningar som just vägledning, idéer och inspiration, för att själv göra en ritual som passar dig och det du känner är viktigt med firandet. Det är av stor vikt att du själv utformar din egen inriktning, för att ritualen för högtiden du vill fira, blir rätt för just dig.

Och kom ihåg; bara för att man firar en högtid, betyder inte det att man måste fira alla. Man firar det man vill, helt enkelt.

Ord som du uttalar/mässar/sjunger, behöver inte rimma. Det viktigaste är att det du tycker är viktigt, kommer fram. Språket spelar heller ingen roll.
Du kan dansa, sjunga, vara utom- eller inomhus, (även om ritualer utomhus kanske är att föredra) vara ensam eller med vänner. Du kan använda symboler och föremål du anser viktiga i sammanhanget.

Kanske vill du ha särskilda kläder och särskilda färger på dig för din ritual. Då har du det.
Kanske vill du fira högtiden med vänner? Skräddarsy då ritualen så den passar flera personer.

Förbered ritualen väl. Kontrollera i vilken riktning vädersträcken är tex. Kort sagt; förbered allt som krävs för just din ritual.

Ritual utomhus?
Om du väljer att tända en eld av något slag vid ditt magiska arbete; gör den säker och laglig. Det kan råda eldningsförbud om det är torrt i skog och mark. Ta reda på sådant först och se till att du alltid kan släcka den på ett säkert sätt, om det skulle behövas. Elda aldrig på berghällar, då de kan spricka och förstöras. Lämna heller aldrig platsen förrän elden är helt släckt. Du tar själv ansvar för dina handlingar.

Och självklart; städa alltid upp efter dig, så platsen är lika fin som när du kom dit.

© Copyright Beccus 2006 - 2013

Klicka på den högtid/sabbat du vill fira:

Till Häxkonst & Magi

Till Index - Beccus Karlavagn

 Photos © Beccus
Text © Beccus

Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus