Beccus Karlavagn - Häxkonst & Magi - Yule-firande


Yulefirande

Photo © Beccus

Hjälpmedel och förberedelser:

Vill du veta mer om Yule, kan du först läsa här.

Den som använder altare och vill dekorera det inför högtiden, gör det med exempelvis: gran- eller tallkvistar, revlummer, nötter, järnek, mistel och röda äpplen. Mörkgrönt och rött är passande färger. 

Kontrollera i vilken riktning de fyra väderstrecken befinner sig på platsen du valt, om du inte redan vet det.

Varför vill du fira Yule? Vad är viktigt för dig? Se till att du har klart för dig vad ritualen ska innehålla och i vilken ordning, så arbetet flyter på.

Om du vill, kan du meditera före ritualen, för att vara fokuserad. Exempel på meditationsövningar finns här;
Enfärgsmeditation
Regnbågsmeditation
Trädmeditation

Exempel på hjälpmedel:

 • Varför inte något som representerar varje element;

 • Stearinljus (gärna rött) (för elementet Eld)

 • Bägare (eller annat kärl) med vatten (för elementetVatten)

 • En sten, (eller jord alt. torkade örter eller liknande) (för elementet Jord)

 • En fjäder eller liknande (för elementet Luft)
  (Tänk på att element-föremålen ev. ska vara lätta att lyfta upp.)

 • Ett svart stearinljus

 • Ett grönt stearinljus

 • Ev. salvia på eldfast fat att rena platsen med före

 • Ev. rökelse

 • Tändstickor eller tändare

 • Ev. en bit bröd eller vatten (/vin) för att återställa din balans med efter ritualen. (Den som vill använder vattnet från bägaren. Och kanske bolline till brödet.)

 • Andra eventuella hjälpmedel som du vill använda för din variant av ritualen.

 

 

Vägledning till själva ritualen:

*Rena eventuellt platsen före ritualen, om det känns viktigt för dig. (Läs mer om rening här.)

*Se till att du har alla hjälpmedel inom räckhåll.

*Det är lämpligt att slå en cirkel, men du gör naturligtvis som du anser bäst för dig. (Läs mer om hur man slår en cirkel här.)

*Åkalla elementen. Vänd dig mot norr och åkalla Jord. Säg tex. ”Från norr åkallar jag Jord” (eller uttryck dig på annat sätt.) Känn att Jord är närvarande. Om du vill, kan du hålla upp det föremål du har som representerar Jord, medan du åkallar. Om du använder stav, kan du hålla upp den mot vädersträcket, medan du åkallar.

*Vänd dig mot öster och åkalla på samma sätt Luft.

*Vänd dig mot söder och åkalla Eld på samma sätt.

*Vänd dig mot väster och åkalla på samma sätt Vatten. (Om du hellre vill åkalla dem i en annan ordning, går det naturligtvis bra. Alla gör på sitt vis.

*Om du dessutom vill åkalla gudom/ar, gör du det. (Det kan du göra på liknande sätt som med elementen. Ditt sätt är rätt för dig.)

*Tänd det svarta ljuset och ev. rökelse.

*Säg exempelvis (eller något annat som du anser innefattar Yule):

”Mörkret omkring oss sig slutit hårt
kylan har greppet om livet vårt.
Jorden vänder och Månen ler,
Solen skall värma; den åter oss ser!”

*Tänd nu det gröna ljuset. Fortsätt med att kanske säga:

”Vänd och ge oss värme och ljus,
Vänd och ge oss gryning tillbaka!"

"Återkom ljus,
återkom värme,
återkom livgivande grönska!”

*Rör vid, eller lyft upp det föremål som representerar Luft och säg exempelvis;

”Storm och stiltje, mörker och ljus.
Med Luft snurrar hjulet vidare”

*Lägg ned föremålet igen.

*Tänd ljuset som representerar Eld. Lyft upp det (eller vidrör försiktigt) och säg exempelvis;

”Kyla och värme, mörker och ljus.
Med Eld snurrar hjulet vidare.”

*Lägg ned föremålet igen.

*Lyft upp/vidrör det som representerar Vatten och säg exempelvis;

”Torka och regn, mörker och ljus.
Med Vatten snurrar hjulet vidare.”

*Lägg ned föremålet igen.

*Lyft upp/vidrör det du har som representerar Jord och säg exempelvis;

”Död och liv, mörker och ljus.
Med Jord snurrar hjulet vidare.”

*Lägg ned föremålet igen.

*Mässa nåt i stil med (eller nåt annat du tycker är viktigt):

”Vänd och ge oss värme och ljus,
Vänd och ge oss gryning tillbaka!”

*”Se” framför dig hur mörkret nått sin kulmen, för att släppa fram mera ljus igen.

*Säg innerligt (om du tycker det är viktigt):

”Ur mörkret föds ljuset!”

*Gör din egen inriktning på ritualen. Du kan använda rösten, resten av kroppen, symboler, föremål…. Det är din ritual och det du tycker är viktigt, som ska komma fram.

*Tacka elementen och låt dem återgå. (Om du åkallat gudomar, tackar du även dem.)

*Släck alla ljus och ev. rökelse.

*Återställ din energi genom visualisering, eller att äta en bit bröd eller dricka lite vatten (eller vin).

*Öppna cirkeln igen, om du slog en sådan.

 (Efter ritualen städar du givetvis upp efter dig, så platsen var som när du kom.)

© Copyright Beccus 2006 - 2010

Klicka på den högtid/sabbat du vill fira:


 

Till Häxkonst & Magi

Till Index - Beccus Karlavagn

Photo of red berries © Beccus
Text © Beccus

Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus