Beccus Karlavagn - Häxkonst & Magi - Häxlivet

 

Häxlivet

Linkware image © Moonpixel Dollz. Go to bottom of page for link.

Många ber mig beskriva vägen till ett häxliv. Men det är oerhört svårt att beskriva, eftersom sådant är så väldigt individuellt. Varianterna på vägar till ett häxliv, kan i princip vara lika många som antalet häxor. Du måste själv hitta din väg, om du nu har som mål att leva som häxa. Och du måste själv veta vad din bild av en häxa innebär, för att kunna finna vägen.

Följ din väg men skada ingen, så kommer du nå ditt mål! Transformationen till häxa är mera en inre förändring, än en yttre. Det kan jag i alla fall påstå.

Eftersom det är så många som frågar, kan jag istället försöka beskriva min bild av ett modernt häxliv. Det är iallafall lite lättare att ge ett lite allmännare svar på det, än beskriva vägen dit. Men glöm då inte att min bild av detta inte behöver överensstämma med alla andras. Jag beskriver detta som riktmärke för alla er som frågar, och tycker att det är svårt. Om inte annat kanske denna bild då kan fungera som utgångspunkt. En utgångspunkt som förhoppningsvis gör att det blir lättare att se om häxlivet verkar vara något intressant eller ej. Kanske något att sedan bygga sin egen bild från. Jag ska försöka beskriva det så kort och koncist som möjligt, för att det ska bli så tydligt som möjligt. (Kanske bäst att säga det, så ingen tror ett häxliv endast innehåller det jag beskriver. Det kan innehålla så mycket mer....)

 

Ett modernt häxliv kan enligt mig innebära bl.a:

Att leva i samklang med naturen; vara ett med naturen, samarbeta med den på olika sätt, kommunicera med den.

Att utveckla sin andlighet; ev med andlig guide. Ev. med gudomar. Meditera. Ha kontakt med sitt högre jag.

Att ta itu med sig själv när det gäller fördomar osv. Dem har vi alla mer eller mindre av, och bör alla (säkert kontinuerligt) jobba med.

Att ha respekt för både andra och sig själv, men våga ta konflikter och stå upp för sig själv och sina nära.  Sträva efter att vara så ödmjuk, ärlig och respektfull som möjligt. Rannsaka sig själv. Försöka att ha kontakt med hela sitt jag; inklusive sitt högre jag.

Att hitta "det heliga" och kraften i  både sig själv och det runt omkring; på jorden, i universum. Känna kraften. Använda sig av den på ett säkert sätt.

Att träna på sina gåvor, men även på sådant man tycker är svårt.

Att inte vara alltför rädd. Istället vara nyfiken, men försiktig. Vilja få svar på frågor och experimentera/träna på ett säkert sätt.

Att ha ett öppet sinne för allting, men samtidigt inte glömma att vara kritisk och dra sina egna slutsatser.

Att kunna förnimma flera världar/skikt/plan. Att jobba på flera plan magiskt.

Att kunna häxkonstens och magins grunder, och arbeta och lära sig vidare utifrån det. Lära sig hantera alla olika redskap man anser sig ha nytta och användning för. Dokumentera. Utvecklas.

Att utforska/studera de gamla magiska traditionerna och tillvägagångssätten.

Att kunna hjälpa både andra och sig själv.

En häxa behöver inte ha en särskild klädstil/utseende eller några särskilda "accessoarer": Sånt växlar oerhört från häxa till häxa. Den gamla bilden av häxan med en konhatt, svart katt, kvast, kittel och en krokig näsa, hänger fortfarande med som en avbild. Men det är just bara en bild. (I och för sig en skojig sådan, tycker jag!) En häxa kan ha en svart katt, likaväl som hon/han kan ha en grårandig katt eller ingen alls! En häxa kan ha en kvast, eller också har han/hon inte det. Och så vidare....

Häxan behöver heller inte tillhöra en viss religion. Det finns alltså flera sorters häxor än Wiccanska häxor.

Häxan lär så länge hon/han lever. Hon utvecklas hela tiden på flera plan. Ingen är någonsin "fullärd". Det finns alltid ny kunskap och nya upplevelser att tillgå. Inte bara för en häxa; utan för alla människor!

Läs gärna även mina texter om Häxan och Beccus grundtankar kring magi.

Lycka till med din väg till ett häxliv -om det nu är det du innerst inne vill! :-)

© Copyright Beccus 2004 - 2013

Till Häxkonst & Magi

Till Index - Beccus Karlavagn

Image of Doll © MP Dollz
Text
© Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus