Beccus Karlavagn - Häxkonst & Magi - Vad är Wicca? Och vad är häxkonst?

 

Vad är Wicca?
Och vad är häxkonst?
Foto © Beccus

Egentligen är jag inte rätt person att göra någon längre beskrivning av Wicca, eftersom jag inte är wiccan själv. Jag har tidigare bara svarat lite kort under länken ”Vanliga frågor” på vad Wicca är, men många frågar ändå, så det känns nödvändigt att nedteckna en mera utförlig beskrivning för hemsidan. Särskilt eftersom många dessutom undrar över skillnaden mellan Wicca och häxkonst.

Såhär vill jag som utomstående beskriva Wicca:

Det är en nyhednisk religion; en häxreligion eller naturreligion, kan man väl kalla det. Det finns flera olika grenar av Wicca; Gardneriansk wicca, Alexandersk wicca, Faery wicca och Eklektisk wicca, för att nämna några.
Wiccaner utövar häxkonst/magi. (Dock inte precis alla, enligt vad jag förstått.) Wicca är en religion som går mycket i naturens tecken. En fredlig religion, bör också tilläggas. Både män och kvinnor kan bli wiccaner.

Riktlinjerna för ett liv som wiccan dras upp i ”The Wiccan Rede”. Huvudregeln är att man får göra vad man vill, så länge man inte skadar någon.

Wiccaner arbetar oftast i grupp/häxcirkel; i ett s.k. coven. Men det finns även de som är solitära wiccaner. Man måste vara minst 18 år för att få bli medlem i ett coven. Men det hindrar inte en del solitära wiccaner att praktisera religionen före sin 18-årsdag.

Som medlem i ett coven, kan det vara så att man blir initierad i flera nivåer. I den översta nivån/graden finns överstepräster/prästinnor.

Varje coven väljer vilken tradition de vill följa, då det finns flera grenar/traditioner inom Wicca.

Inom Wicca värvar man aldrig nya medlemmar genom mission, som kan förekomma inom annan religion. Den som är intresserad av Wicca, får själv höra av sig istället. På så sätt påprackas aldrig någon denna religion.

Historia
Vissa hävdar att religionen är väldigt gammal, men tydligen är det bara inslag i den som härstammar från långt tillbaka. Själva religionen Wicca som sådan, kom någon gång i mitten av 1900-talet. Gerald Brosseau Gardner sägs vara grundaren till denna religion. Runt dessa fakta har jag forskat väldigt lite, men det som oftast påstås, är ovanstående. Gardner ska också ha skrivit originalversionen till ”The Wiccan Rede”.

Högtider; sabbater
Inom Wicca hyllar de flesta grenar Guden och Gudinnan. Man firar åtta högtider under året; sabbater. De är: Samhain, Yule, Imbole, Ostara, Beltane, Litha, Lammas och Mabon. (Du kan läsa mer om dessa magiska högtider här på min hemsida, fastän då inte främst ur wiccanskt perspektiv. Gå då till Det magiska året.)

Redskap
Som wiccan kan man använda sig av rituella redskap som;
-Athamé (eller Svärd i coven)
-Bägare
-Bolline
-Stav
-Pentakel/Pentagram
-Kittel
-Kvast
Generellt sett brukar man använda ett altare som rituell arbetsyta och en s.k. Book of Shadows för att teckna ned besvärjelser, ritualer, recept och dyl. i. Rökelse, stearinljus m.m. är också vanliga som hjälpmedel.
Påpekas bör att alla använder sig inte av allt. Man behöver heller inte vara wiccan för att använda dessa redskap/hjälpmedel! Du kan läsa mer om redskap här, fastän då inte främst ur wiccanskt perspektiv. 

Skillnaden mellan Wicca och häxkonst
Observera att man INTE behöver vara wiccan för att utöva häxkonst. Som wiccan utövar man mestadels häxkonst baserad på religionen. Det finns också många "andra sorters" häxor, än wiccaner. Häxor som inte tillhör någon religion osv.

Häxkonst är ett samlingsnamn på magiskt arbete som oftast utförs av häxor. Men visst kan man säga att något eller flera häxkonst-knep används av sådana som inte betraktar sig själva som häxor. Man behöver följaktligen inte nödvändigtvis vara häxa, för att utföra någon form av häxkonst, vid något tillfälle. Dock är de som utövar mycket häxkonst oftast givetvis häxor!

Och vad kan häxkonst innehålla då?
Häxkonst kan egentligen innehålla lite av varje. Folklore från olika håll osv. Man kan heller inte säga att någon av alla dessa traditioner är ”fel” eller "rätt", eftersom det kan variera vad den enskilda häxan väljer att ta till sig och praktisera efter. Ofta finns i dag influenser från Wicca och andra hedniska religioner, shamanism från olika håll, österländska traditioner osv.

Jag hoppas att jag lyckats utreda begreppen lite grand. Observera att detta är min beskrivning, som jag ser det. Om du vill veta mera om Wicca, föreslår jag att du besöker någon av hemsidorna under rubriken Wicca; på min länksida. Där finns religionen bättre beskriven, av sådana som vet mer om den, än vad jag gör. J

© Copyright Beccus 2005 - 2013

Till Häxkonst & Magi

Till Index - Beccus Karlavagn

Photo of athamé in goblet © Beccus
Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus