Beccus Karlavagn - Tarot

 

Exempel på tarot-läggningar

 

Enkortsläggning:

Dra ett kort varje morgon, för att se hur dagen blir. Ett jättebra sätt att bekanta sig med korten och lära sig deras betydelser och budskap. Utvärdera på kvällen. Anteckna gärna, så du kan gå tillbaka och jämföra.

Trekortsläggning:

Image © Beccus

Detta sätt går snabbt och kan vara mycket användbart. Du drar alltså tre kort.

Det första kortet representerar det efterfrågade i förhållande till nutid; det huvudsakliga i det du efterfrågar, händelsen, kärnan, konsekvenserna av förfluten tid.

Andra kortet representerar det efterfrågade i förhållande till förfluten tid; saker att ta hänsyn till som finns i det förflutna, redan passerade händelser.

Tredje kortet representerar det efterfrågade i förhållande till framtid; vad som påverkar och bestämmer framtiden, slutresultatet, utgången, vad som är att vänta.

Detta fungerar även om du har en särskild fråga.

Du kan också välja att lägga tre kort på ett annat sätt. Det kan vara om en särskild händelse eller företeelse, eller om du har en särskild fråga. De tre korten visar en mera detaljerad bild, av hur det kommer gå med det du efterfrågar; i framtiden eller i det tidsperspektiv du efterfrågat. Lägg bara alla tre korten i rad och låt dem berätta olika detaljer och förutsättningar till det efterfrågade.

Det keltiska korset:

Image © Beccus

Signifikator: Här väljer man ett kort ur leken som få representera det ämne man frågar om, eller den person man spår. Man väljer ett kort man tycker passar. Om man spår någon annan, kan man även låta den personen dra ett kort ur leken på känn. Lägg ned det på bordet. Resten av korten i läggningen tas på vanligt sätt.

Första kortet: Representerar det som täcker signifikatorn; utgångsläget, det allmänna läget, nuet. Lägg detta kort uppepå signifikator-kortet, så det täcker signifikatorn.

Andra kortet: Representerar vad som hindrar eller hjälper; problem i frågan, vad man ska angripa. Lägg detta kort på tvären uppepå första kortet.

Tredje kortet: Representerar vad som kröner signifikatorn; möjliga chanser, utveckling, önskningar, det bästa som kan åstadkommas i situationen. Lägg detta kort ovanför signifikatorn och det första och andra kortet.

Fjärde kortet: Representerar vad som är under signifikatorn; anledningen till frågan. Lägg detta kort under signifikatorn och det första och andra kortet.

Femte kortet: Representerar vad som är bakom signifikatorn; inflytande som försvunnit, det undermedvetna, bakgrund. Lägg detta kort till vänster om signifikatorn, och det första och andra kortet.

Sjätte kortet: Representerar vad som är framför signifikatorn; nästföljande händelser och saker som har inflytande på dessa. Lägg detta kort till höger om signifikatorn, och det första och andra kortet.

Sjunde kortet: Representerar signifikatorn själv; signifikatorns roll i det hela. Lägg detta kort till höger om sjätte kortet, som det nedersta kortet i en begynnande stapel.

Åttonde kortet: Representerar signifikatorns hus; omgivningens roll i det hela, människorna runt omkring. Lägg detta kort ovanför sjunde kortet.

Nionde kortet: Representerar förhoppningar, farhågor i frågan. Lägg detta kort ovanför åttonde kortet.

Tionde kortet: Representerar utgången; det som kommer ske, slutresultatet, svaret, sammanfattning av alla indikationer övriga kort givit. Detta är ett betydelsefullt kort. Lägg det ovanför nionde kortet.

Rosen:

Image © Beccus

Bra att använda om du vill veta hur det går med något särskilt; en arbetsintervju, ett framträdande eller ett möte kanske. Lägg korten som en tänkt ros. (Du behöver alltså inte ha en ros under, som på bilden.)

Första kortet är roten och representerar roten i din fråga.

Andra kortet är stjälken, som berättar vad du har att räkna med, luta dig emot, kan få hjälp ifrån.

Tredje kortet är törnet, som talar om något kommer att var emot dig; ev. fällor, vad du ska se upp med.

Fjärde kortet är blomman, som berättar vilka positiva sidor du kan vänta dig av situationen, vad som är till dina fördelar.

Det var några exempel på läggningsvarianter. Det finns många fler. Det kommer du att komma i kontakt med, när du studerar tarot-böcker etc. närmare.

Tarot - huvudsida

Guide till Stora Arkanan

Presentation av Lilla Arkanan

© Copyright Beccus 2003 - 2010

Till Index - Beccus Karlavagn

All images on this page © Beccus
Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.