Beccus Karlavagn - Tarot

 

Stora Arkanan

Här följer min guide till Stora Arkanan. Observera att detta bara är en kortfattade vägledare och tolkat ur min synvinkel. Den kan fungera som inblick, start-hjälp och hjälpande underlag till tolkning. Om du tycker det är tillräckligt intressant, är mitt råd att du studerar korten mera ingående och övar vidare. Man kan aldrig få en total inblick i korten med bara en liten guide.

 

Kort 0
Narren | The Fool

Oräkneliga chanser
Barnet inom oss
Naiv
Gudomlighet
Här, där, överallt och ingenstans
Följa sitt hjärta och inte sin hjärna
Strunta i konsekvenser
Humor som vapen
Impulsivitet
Irrationella handlingar
Vishet och dåraktighet
Början och avslutande av cykel
Ödet

Kort 1
Magikern  | Trollkarlen  | The Magician

Kunskap
Styrka
Skapande
Gestaltning
Handlingskraft
Impulsivitet
Intelligens
Laddad med energi
Solkraft
Kraft att genomföra något
Påbörjan av projekt
Chanser att lyckas
Utbildning
Den som söker skall finna
Rastlöshet

Kort 2
Översteprästinnan  | The High Priestess

Intuition
Kvinnlighet
Drömmedvetandet
Drömarbete
Spiritualitet
Helighet
Hemlighet
Kontakt med det högre jaget
Synskhet
Känslomässig kommunikation
Dold information på väg upp till ytan
Reinkarnation

 

Kort 3
Kejsarinnan  | The Empress

Moderlighet
Fruktbarhet
Graviditet
Födelse
Jordnära
Sensualism
Kreativitet
Tillväxt
Frosseri
Natur

Kort 4
Kejsaren  | The Emperor

Makt
Helhet
Ordning
Kontroll
Fader
Materiell auktoritet
Lyssna på hjärnan och inte hjärtat
Utmaning
Handling
Materiell framgång
Uppnådda mål

Kort 5
Översteprästen  | The Hierophant

Moralkakor
Kritik
Spirituell auktoritet
Lyssna på hjärnan och inte hjärtat
Svårt att fatta beslut
Överlägsenhet
Manlighet
Kvinnoförtryck
Rädsla att förlora makt
Rastlöshet

Kort 6
Kärleksparet  | The Lovers

Tvåsamhet
Samarbete
Äktenskap
Göra val
Följa hjärtat
Det heliga äktenskapet
Kärlek
Fysisk samhörighet
Själslig samhörighet
Helhet
Tvillingsjälar
Familj
Trygghet

Kort 7
Vagnen  | The Chariot

Genomföra det påbörjade
Handlingskraft
Kontroll
Sätta något i rullning
En process
Chanser
Resultat
Seger
Målmedvetenhet

Kort 8
Rättvisan  | Justice

(Detta kort har förbindelse med kort 11.
I vissa lekar har dessa bytt plats; Styrkan är kort 8 och Rättvisan kort 11.)

Juridiska förbund
Dags att betala
Myndigheter
Barmhärtighet
Överenskommelser
Kontrakt
Rättsskipning
Ordna upp

Kort 9
Eremiten  | The Hermit

Helande ensamhet
Celibat
Gå in i sig själv
Låta saker ta den tid de tar
Bra att vara ifred
Lära känna sig själv
Ge andrum
Meditation
Försiktighet
Vägledning
Goda råd
Vaksamhet
Stanna upp

Kort 10
Lyckohjulet  | Livshjulet  | Ödeshjulet  | The Wheel of Fortune

Vändning
Ny chans
Början på något nytt
Vändpunkt
Positiv förändring
Utveckling
Förändring
Rörelse
Cykler
Vinstchans

Kort 11
Styrkan  | The Strength

(Detta kort har förbindelse med kort 8. I vissa lekar har dessa bytt plats; Styrkan är kort 8 och Rättvisan kort 11.)

Inre styrka
Mod
Lust
Energiöverflöd
Generera energi
Stå stadigt på en grund
Vara redo
Sexualitet
Passion
Solkraft
Varsel

Kort 12
Den Hängde  | The Hanged One

Underkastelse
Ge sig hän
Lidande
Hängivenhet
Prövning
Kapitulation
Uppoffring
Inaktiv på ett helande sätt
Lyssna till sitt inre
Förändringsprocess

 

Kort 13
Döden  | The Death

Avslutande
Transformation
Döden i fysisk bemärkelse (Observera att kortet kan betyda så mycket mer än det!)
Död på ett mentalt plan
Något har gjort sitt
Påbörjan av något nytt
Det gamla dör och nytt kommer in
Redo för förändring
Behov att bryta dåliga vanor
Stryka ett streck över det negativa som varit

 

Kort 14
Alkemisten | Måttligheten  | Temperance

Måttlighet
Spontanitet
Uppleva nya saker
Nyfikenhet
Experiment
Förmåga att balansera
Jämvikt
Att gå en medelväg
En högre form av medvetande
Mental och andlig frigörelse

 

Kort 15
Djävulen  |  The Devil

Destruktivitet
Syndabock
Maktmissbruk
Förtal
Drogmissbruk
Fastna i negativt tänkande
Förtryck
Svartsjuka
Orättvisa
Rädslor
Depression
Hämnd
Ondska
Manipulation
Positiv och negativ sexuell energi
Behov att splittra negativa krafter
Behov att använda negativ energi och vända den till något positivt
Bryta med det som inte gagnar en
Frigöra sig

 

Kort 16
Tornet  |  The Tower

Omtumling
Urladdning
Blixtnedslag
Högmod
Stormen viner runt öronen
Varning för kommande händelser
Saker rasar samman
Överdriven kontroll resulterar i motsatt effekt
Hitta lugnet i stormen
Handlingskraft
Det som vi klamrar oss fast vid, behöver brytas ned för att utvecklas till något bättre

 

Kort 17
Stjärnan  | The Star

Hopp
Inspiration
Visioner
Rymd
Skönhet
Kärlek
Healing
Kamouflage har fallit av
Tid till läkning
Sympati
Medkänsla
Nytändning
Frid
Önskningar i uppfyllelse
Ljus

 

Kort 18
Månen
|  The Moon

Lyssna till sina känslor
Intuition
Illusion
Dröm
Drömarbete
Rädsla
Mystik
Vatten
Det undermedvetna
Nostalgi
Melankoli
Finna vägen

 

Kort 19
Solen  | The Sun

Kreativitet
Lycka
Livskraft
Vinden har vänt; du har kommit ut i solen
Nu går det äntligen bra
Inga hinder är för stora
Framgång
Rikedom
Rik på energi
Ledaregenskaper
Bra självförtroende
Prestationsångest släpper
Värme
Vitalitet
Entusiasm
Skörda frukten av god ansträngning
Leva i nuet
Frihet
Fred

 

Kort 20
Domedagen  |  Domen  |  The Judgment

Alla illusioner rinner av
Slutsummering
Fatta viktiga beslut
Stor förändring
Se sanningen i vitögat
Oundvikligen dags att välja väg
Jämlikhet
Kasta fördomar
Se allting som det är utan att förneka något
Pånyttfödelse
Reinkarnation
Klärvoajans

 

Kort 21
Världen  |  Universum  |  The World

Fulländning
Harmoni
Total tillit
Frigörelse
Frihet
Önskedröm som blir verklighet
Allting fungerar
Tillfredsställelse
Helhet
Kärlek
Rädslor kommer fram i ljuset och bryts ned
Allting flyter i jämn ström
Tid att njuta

 

Tarot - huvudsida

Exempel på läggningar

Presentation av Lilla Arkanan

© Copyright Beccus 2003 - 2010

Till Index - Beccus Karlavagn

Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.