Beccus Karlavagn - Väsen - Älvan

 

Älvan

Image linkware from MP Dollz

Älvorna lever vanligtvis djupt inne i skogen, dit sällan någon människa går. Där finns deras små älvariken, gärna gömda för våra ögon i älvornas dimension.

Älvorna kan också bo under gamla träd, under stenar, i stenrösen m.m.
Ibland visar sig älvorna i vår värld och då blir det möjligt att få syn på dem. De är små späda varelser med slöjliknande klänningar. Kanske får du se dem en natt när de dansar över myrar, ängar eller rent utav på sjöar och vattendrag.

Annars kan de vara svåra att upptäcka, eftersom de både kan göra sig osynliga och förvandla sig till andra gestalter; som människor eller djur. Du kan dock upptäcka spår efter deras dans när du finner en älvring. (Läs mer om älvringar/häxringar här.)

Älvadrottningen styr i det lilla älvariket och det brukar även vara hon som leder dansen. Du känner igen henne på att hon bär en vacker krona på huvudet.
Om du blir inbjuden att dansa med dem, så tacka alltid nej! Tiden går fort i älvornas värld och efter några sekunder där, kan det ha gått flera år i vår värld. Dessutom kan det vara svårt att ta sig därifrån, för älvorna vill ofta att du ska stanna kvar. Samtidigt tickar tiden iväg…..

Älvorna är väldigt vackra och charmiga varelser, som lätt kan få en människa på fall. Otal är de historier om män eller pojkar som blivit förälskade i en älva och gått ett tragiskt öde till mötes. De må vara vackra älvorna, men de är också förrädiska. Därför gör man klokast i att aldrig dansa med dem eller röra vid dem. Beskåda dem bara på avstånd när de dansar och tacka artigt nej till deras eventuella inviter.

Älvorna håller mest till utomhus. Ibland kan de dock ta sig in i människohus. Det är inte säkert att du kan se dem för det; de håller sig gärna osynliga. Men du kan märka att de är där om saker förflyttas och blir svåra att hitta. De gillar nämligen att busa och ställa till det lite grand. Misstänker du att älvorna gömmer dina saker, kan du högt och tydligt säga ifrån. Tala bara rakt ut i rummet och be dem vänligt att lämna dina saker ifred. Vanligtvis lyssnar de då till din önskan.

Småbarn tycker älvorna om. Ibland kan man se att de varit framme och sugit på barnets tår eller fingrar, medan barnet sovit. Fingrarna eller tårna blir blå eller röda och det är säkrast att be älvorna hålla sig borta från barnet. Man kan också rita ett pentagram på barnets säng för att hålla älvorna borta. (Pentagram kallas ju även älvakors.)

Älvorna huserar bara omkring utanför sitt älvarike efter solnedgången. Skulle en älva ha oturen att inte hinna hem innan de första solstrålarna kastas över marken i gryningen, blir hon dagståndare. Hon blir som förstenad tills följande natt, då förtrollningen bryts och hon åter blir älva.
Som dagståndare blir älvan osynlig för oss människor, men kan orsaka skada på de som passerar henne. Bla. kan man råka ut för älva-blåst. Älvan har då blåst sin skarpa andedräkt på den förbipasserande och denne får utslag eller eksem där älvan blåst. Skulle man råka ut, finns det dock ett antal botemedel. Ett är att blåsa med en blåsbälg på utslagen. Ett annat är att bränna älvanäver (som sägs vara en lav) och blåsa röken på utslagen.

© Copyright Beccus 2004 - 2010

Tillbaka till Väsen

Till Index - Beccus Karlavagn

Image © MP Dollz; made with Moonpixel´s Oldstyle Silent Maker.
Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.