Beccus Karlavagn - Väsen - Spöket

 

Spöket

Photo © Beccus

Sedan långt tillbaka har man refererat till ordet spöke, när något onaturligt visat sig. Nu för tiden menar man oftast att en människoliknande gestalt visat sig, som en skugga, dimlik eller otydlig, jämfört med en vanlig fysisk gestalt. Vanligtvis när man talar om fenomenet spöken, brukar man anse att människans själ lever vidare i någon form och kan ge upphov till dessa spöken eller spökerier. Man kan också dela upp fenomenet i två varianter av spökerier; "spöken" och "gengångare".

Ande eller avtryck ur etern?
Enligt en teori, hävdas att om man både kan se och höra spöket i fråga, är det fråga om en ande från en avliden. Denna ande ska då kunna synas och höras tack vare att den innehåller så pass mycket ektoplasma att den kan förekomma på vårt fysiska plan. (Ektoplasma kallas den substans som andar påstås använda för att kunna materialisera sig.) De "riktiga spökena" ska då till skillnad från gengångarna gå att kontakta, och dessutom kunna påverka saker i sin omgivning.

Enligt denna teori handlar det om en "gengångare" när "spöket" bara kan ses, men inte går att upprätta någon kontakt med. Gengångaren kan i själva verket vara någon sorts "avtryck" eller "bild" av människor eller händelser som ägt rum tidigare. Som en händelse som uppspelas om och om igen. Om man bara ser spöket, men inte hör det, skulle det enligt denna teori bero på; att den människa som sett spöket, i själva verket bara har fångat upp detta "avtryck" ur etern eller från den plats där han/hon befinner sig. Detta betyder alltså att det inte nödvändigtvis måste vara en ande närvarande. Särskilt påtagligt blir ju det påståendet, om man ser till fall där personen som iakttagits, faktiskt fortfarande har levt! Han eller hon har bara observerats på en plats där han/hon ofta brukat vistas förut!

Men däremot skulle jag inte vilja påstå att det inte kan vara en ande från en avliden, bara för att det verkar som att det inte går att upprätta kontakt med "spöket" ifråga. Det här med "upprätta kontakt" är ju ändå lite komplicerat, även om det  förekommer både andar och bilder/avtryck i etern som uppfattas som spöken eller spökerier.

I folktron kan man ibland använda ordet gengångare, när man refererar till anden av en identifierad person. Man sa att den och den personen "går igen". Alltså hade han/hon blivit en "gengångare". Ofta ansågs personen gå igen därför att han/hon hade något oavslutat i jordelivet eller hade synpunkter på något som föregick bland de levande. Tex. att en nära till den avlidne var orättvis mot en annan släkting eller skötte gården på fel sätt.

Poltergeist-fenomen
När det talas om spöken, brukar även poltergeist-fenomen nämnas. Poltergeist betyder ungefär bullrande eller oväsen. Fenomenet kännetecknas av just ljud och/eller saker som flyttas runt, vältes etc.

Mycket tyder på att det i många fall av poltergeist-fenomenen, kan röra sig av om människor som medvetet eller omedvetet triggar dessa händelser. Det behöver alltså inte vara andar från bortgångna.
Det finns fall dokumenterade där det i en särskild människas närvaro, exempelvis har välts stolar, skåpsluckor har stått och slagit, möbler har flyttats till synes helt av sig själva osv. Dessa saker ger ju självklart ifrån sig ett väldans oväsen. Ljudet av steg, skrik, knackanden osv. brukar också kännetecknas av poltergeist-fenomen.

Vissa hävdar att poltergeist-fenomen orsakas av demoner, till skillnad från "vanliga spökerier" som orsakas av andar från bortgångna eller bilder/avtryck  ur etern.
Något som däremot skiljer poltergeist-fenomenen från de "vanliga" spökena eller gengångarna, är att ingen av de närvarande kan undgå att märka vad som händer. Med andra spökfenomen kan det krävas att man är extra känslig för att se/höra det.

Andra orsaker till spökfenomen
Det behöver nödvändigtvis vara varken en ande/ett väsen eller avtryck ur etern, för att man ska uppleva fenomen som ter sig som spökerier. Man kan uppfatta alla möjliga energier, om man som person är mottaglig för sådant. Ibland är de orsakade av en själv, andra människor i närheten, händelser osv. Energier flödar ju hela tiden på olika sätt.

Man kan också stöta på "naturliga fenomen" som man ännu inte lyckats klura ut vad de beror på. Sådant kan också te sig som spökerier. Skuggor, drag på golvet osv. behöver nödvändigtvis inte ha med andar eller negativa energier att göra, utan kan ha helt "naturliga orsaker".

Ta alltid in dina upplevelser på ett nyktert och objektivt sätt. Som exempel: Bara för att man är intresserad av det paranormala, behöver inte minsta mysko grej vara just paranormal. :-)

För dig som är intresserad av andekontakt, gå till sidan med samma namn.

© Copyright Beccus 2003 - 2010

Tillbaka till Väsen

Till Index - Beccus Karlavagn

Ghost-photo © Beccus
Text © Beccus
Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.